Πρώτη μέρα στο σχολείο: προετοιμασία των παιδιών και διαχείριση του άγχους αποχωρισμού

Η πρώτη μέρα στο σχολείο αποτελεί για τα περισσότερα παιδιά ένα γεγονός που μπορεί να τους δημιουργή...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ